Josephines Lilla Butik ES

"Josephines Lilla Butik" är en liten webb-butik som säljer handgjorda produkter. Det vill säga teckningar, keramik, böcker, mm.

Denna lilla butik har syftet att sälja saker som Josephine, företagets ägare, vill göra verklighet samt att få mer erfarenhet i hennes kreativa intressen. Därför gick hon med i Norrtäljes 'Egen Sommar' kurs, för att både lära sig om att driva sitt egna företag medan att göra det hon älskar.

Josephines butik må vara liten men hennes passion för det hon tillverkar är stor. Varje produkt hon säljer är gjort med kärlek för att du, som konsument, ska kunna köpa dig något fint och användbart till ditt hem, familj, eller vänner.

Jag, Josephine, varmt välkomnar dig till min butik! Jag hoppas att du finner något som du kan tänka dig ha i ditt hem eller skaffa som present till någon du känner.

Tack så mycket och välkommen åter!

--------

[ HUR DU BETALAR OCH FÅR DIN VARA SKICKAD TILL DIG / HOW YOU PAY AND GET YOUR ORDER SENT TO YOU ]

Betalningsmetod: Swish
Swish Nummer: 123 308 24 84

VIKTIGT! Du måste skriva både namnet på produkten och om det är en digital eller fysisk vara som du vill köpa i Swish meddelandet när du betalar, annars vet jag inte vad du har köpt. Om du har glömt att göra detta kontakta mig via mitt mejl (josephines.lilla.butik) med en skärmbild av Swish transaktionen bifogad. När du har betalat för produkten, kontakta mig via mitt mejl (josephines.lilla.butik@gmail.com) så du kan ge mig din adress så jag kan skicka fysiska varan till dig, eller om det är en digital vara så jag kan mejla det till dig.
För fysiska varor kan det ta 7-10 dagar att komma fram, för digitala varor 1-2 dagar att komma fram.

Payment Method: Swish
Swish Number: 123 308 24 84

IMPORTANT! You must write both the name of the product and wheter it's a digital or physical product that you want to buy in the Swish message when you're paying, otherwise I won't know what you've bought. If you've forgotten to do this contact me via my e-mail (josephines.lilla.butik@gmail.com) with a screenshot of your Swish transaction attached. When you have payed for the product, contact me via my e-mail (josephines.lilla.butik@gmail.com) so you can give me your adress so I can send the physical product to you, or if it's a digital product so I can e-mail it to you.
For physical products it can take 7-10 days to arrive, for digital products 1-2 days to arrive.

[ RETUR POLICY / REFUND POLICY ]

Fysiska Varor: Retur policyn för mina fysiska varor gäller i 7 dagar efter man köpt produkten. Kontakta mig via mitt mejl (josephines.lilla.butik@gmail.com) ifall du skulle vilja ge tillbaka produkten och få pengarna tillbaka, då du fortfarande är giltig för retur, så reder vi ut det. Om varan är trasig när den har kommit fram, är du giltig för retur oavsett om det gått över 7 dagar efter du köpt produkten, då kan du antingen få ett nytt exemplar av produkten utan att behöva betala för den igen eller få pengarna tillbaka, valet är ditt.

Digitala Varor: Mina digitala varor är ej giltiga för retur. Köp är slutgiltiga, pengarna kan inte ges tillbaka då beställnings bekräftelse mejlet med digitala varan i har skickats till kunden.

Physical Products: The refund policy I have for my physical products is 7 days after you've bought the product. Contact me via my e-mail (josephines.lilla.butik@gmail.com) should you want to return the product and get your money back, granted that you're eligible for said refund, and we'll sort it out. If the product should be broken upon arrival, you are eligible for a refund regardless of it having been longer than 7 days since you bought the product, then you can either get a new one sent to you free of cost or get your money back, the choice is yours.

Digital Products: My digital products are not eligible for refunds. Purchases are final, your money cannot be sent back to you once the order confirmation e-mail with the digital product inside has been sent and delivered to you.


--------

🇸🇪: Frågor och Svar.

Fråga 1. "Vilka timmar och dagar brukar du besvara dina kontakt mejl?"
Svar: Timmarna jag satt för att gå igenom och svara på kontakt mejl är från kl. 10:30 till kl. 14:00 från måndag till fredag. Om du har skickat ett mejl till mitt kontakt mejl (josephines.lilla.butik@gmail.com) och ej ännu fått ett svar kan det bero på att du skickat det innan kl. 10:30 eller efter kl. 14:00, på helgen eller en helgdag, eller att jag är sjuk eller är på semester. Oroa dig inte, jag kommer svara på ditt mejl då jag kan. Tack för ditt tålamod. OBS! Jag svarar ej på mejl som angår personliga frågor, snälla skicka bara butik-relaterade frågor via mitt mejl, tack.

Fråga 2. "Kan jag kontakta dig via Facebook Messenger?"
Svar: Ja det kan du. På min Facebook-sida finns det en knapp just för det. Dock svarar jag endast på frågor relaterat till min butik, inte personliga frågor, tack.

Fråga 3. "Varför kan jag inte köpa dina produkter via Facebook?"
Svar: Varför jag inte säljer mina produkter via Facebook är på grund av att det är lättare för mig att sälja det via min butiks webbsida, sidan du är på just nu. Detta kanske ändras i framtiden, men för tillfället går det endast att beställa mina produkter via min webbsida.

🇬🇧: Questions and Answers.

Question 1. "Do you speak English?"
Answer: Yes, I speak English. If you have a question you'd like to ask me, feel free to do so via my business e-mail (josephines.lilla.butik@gmail.com) or Facebook Messenger, so long as it's not something personal- business inquires only please. Thank you.

Question 2: "Which hours and days do you respond to your business e-mails?"
Answer: The hours I've set to respond to my business e-mails is from 10:30 AM to 02:00 PM (CET/CEST) from monday to friday. If you've contacted me through my business e-mail (josephines.lilla.butik@gmail.com) and have yet to recieve an answer it can be due to you having sent your e-mail before 10:30 AM or after 02:00 PM, on the weekend or on a holiday, or that I'm sick or on vacation. Don't worry, I'll answer your e-mail when I can. Thank you for your patience. IMPORTANT! I do not answer e-mails that ask me personal questions, only send business related questions to my e-mail please, thank you.

Question 3. "Can I contact you via Facebook Messenger?"
Answer: Yes you can. On my Facebook page there is a button just for that. However, I only answer business related questions, not personal questions, thanks.

Question 4. "Why can't I purchase your products on Facebook?"
Answer: Why I don't sell my products on Facebook is because it's easier for me to sell my products via my boutique's website, the site you're on right now. This may change in the future, but for the time being it's only possible to order my products through my website.

Question 5. "Do you ship your products internationally/outside of Sweden?"
Answer: At the moment I do not. However, I may ship internationally in the future. That decision depends on if there's interest outside of Sweden, if there's enough demand I will try to make international shipping a reality. Thank you very much.

Question 6: "What does 'Josephines Lilla Butik' mean?"
Answer: The name of my company 'Josephines Lilla Butik' means 'Josephine's Little Boutique' in English.

Produkter

[DIGITAL] 'NORRTÄLJE - Stora Bron' Teckning

En teckning av Stora Bron i centrala Norrtälje.

VIKTIGT! Detta är en digital vara, vilket betyder att den ej kvalifiseras i min retur policy. Köp är slutgiltig, pengarna kan inte skickas tillbaka när beställnings mejlet med den digitala varan i har skickats till kunden.

Pris: 50kr

[DIGITAL] 'Älvornas Träd' Teckning

En teckning på ett träd där älvor bor.

VIKTIGT! Detta är en digital vara, vilket betyder att den ej kvalifiseras i min retur policy. Köp är slutgiltig, pengarna kan inte skickas tillbaka när beställnings mejlet med den digitala varan i har skickats till kunden.

Pris: 30kr

Beställ produkter

Varukorg

    Kontakta