Mer information om UF

Entreprenörskap med UF-koncept 

Kursens mål

Målen i kursen Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande handlar främst om att lära sig om entreprenörskap, utveckla idéer, planera, genomföra och utvärdera ett projekt samt marknadsföring och finansiering.

Dessa mål stämmer väl överens med målen inom UF – Ung Företagsamhet. Norrtälje Kommun vill främja entreprenörskap på riktigt därför väljer vi på Rodengymnasiet att erbjuda kursen Entreprenörskap med UF-konceptet. 

För att uppfylla kraven som UF ställer ska man starta, driva och avveckla ett företag. Detta innebär att eleverna börjar med att gruppera sig och komma på en affärsidé. När detta är klart ska de skriva en affärsplan där de beskriver sin verksamhet och gör en budget. 

I själva driva-fasen beställer eller producerar företagen sina produkter och börjar marknadsföra, sälja och dokumentera affärshändelser i ett bokföringsprogram eller en enkel kassabok. I slutet av kursen är det dags att avveckla företaget. Då sammanfattas året i en enkel årsredovisning.

Material och stöttning

Alla UF-elever har tillgång till utbildningsmaterial på Ung Företagsamhets hemsida. Där finns bl.a. kalendarium, mallar och show-room. Alla skolor som driver UF har också en kontaktperson hos UF som besöker skolan och inspirerar och föreläser om de tre faserna under året.

Rodengymnasiet har bra kontakt med det lokala näringslivet som ställer upp och stöttar bland annat som rådgivare åt UF-företagen

Är du nyfiken och vill veta mer om att starta UF-företag?

Läs på UF:s hemsida:  https://ungforetagsamhet.se/vill-du-starta-uf-foretag
Du kan även kontakta Sofie Videfors, förstelärare på ekonomiprogrammet: sofie.videfors@norrtalje.se
eller Jonas Gustafsson, Programrektor:
jonas.gustafsson2@norrtalje.se 

Om UF mässan 2021

Den digitala UF mässan 2021 är ett samarbete mellan Rodengymnasiet Norrtälje kommun, Sparbanksstiftelsen, Ung företagsamhet och West Art Communication AB.