Game On UF

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa en världsunik kortlek och en innovativ frågelek med inspiration från Roslagen genom nya bilder med lokala företag. Med produkterna skapar vi en bättre social sammanhållning bland ungdomar där de istället för att sitta med skärmarna kommer att knyta nya kontakter och lära känna varandra ännu bättre med hjälp av att spela kortspel eller diskutera frågor ur frågeleken.

Kontakta Game On UF