LightHouse UF

Affärsidé

Vårt UF-företag hade från start en tydlig bild av vad vårt företag skulle vara. Vi ville utveckla en produkt som inte krävde något nytt och utifrån det formades vår affärsidé. Vi lärde oss att ofta krävs det inget nytt för att skapa en bra produkt. Den bästa produkten kan skapas av ett förnybart tänkande, vi hittade ett stort svinn på ljus som vi formade våra produkter utifrån. LightHouse UF återanvänder stearinljus från Roslagens kyrkor. Vår affärsidé är att skapa nya lokalt producerade moderna ljus genom att smälta ner roslagskyrkornas överblivna ljusstumpar och forma dessa till helt nya ljus med en låg klimatpåverkan. Vi på LightHouse UF erbjuder ett hållbart producerat ljus med en trendig design.